Marknadsföring

Innehållsförteckning

 • Varför online?
 • Kundresan
 • Kundsegmentering och kundprofil
 • Hur ser den nya marknadsföringsmixen ut?
 • Online exponeringen och SMARTa mål

Varför online?

Vi kopplar inte upp oss. Vi lever uppkopplade.

 • Targeting
 • Minskade kostnader
 • Interaktion
 • Mätbart

Hur tar vi fram en strategi?

 • Hur ser kunderans beteende ut 2019?
 • Hur beter sig mina kunder online?
 • Hur och var kan jag nå mina kunder?
 • Vilket budskap ska jag använda?

Kundresan

Vad är en kundresa?

Resan en kund gör från första kontakten med ett varumärke fram till det slutliga köpet och perioden efter köpet.

Kundresan tydliggör de olika skedena av inköpsprocessen och hur olika kanaler påverkar inköpsbeslutet.

Kundresan idag

 1. SE (Bli medveten)
 2. TÄNKA (Överväga)
 3. Göra (Köpa)
 4. Behålla (Lojalitet)

Frågor vi vill ha svar på utifrån de olika faserna i kundresan.

 1. Vilka ingår i vår målgrupp?
 2. Vad har vi för mål?
 3. Vilket typ av innehåll passar?
 4. Vilka kanaler är lämpliga?
 5. Hur kan vi mäta resultatet?

SE (Bli medveten)

 1. Alla potentiella kunder utifrån vår målgruppsspecifikation. Låg köpvilja.
 2. Se till att målgruppen känner till vårt företag.
 3. Inspirerande och informativt innehåll.
 4. Sökmotorer, sociala medier och webbannonser.
 5. Hur många ser? hur många gillar?

TÄNKA (Överväga)

 1. De kunder med ett behov som våra produkter/tjänster uppfyller. Medel köpvilja.
 2. Se till att målgruppen överväger vårt företag och de produkter/tjänster vi erbjuder.
 3. Nyttigt och delbart innehåll.
 4. Sökmotorer, bloggar, sociala medier, egen webbplats och recensionswebbplatser.
 5. Hur många klickar? Hur många delar?

GÖRA (Köpa)

 1. Människor som är redo att införskaffa dina produkter/tjänster. Stark köpvilja.
 2. Se till att målgruppen genomför sitt köp hos dig.
 3. Övertygande och välkänt innehåll.
 4. Sökmotorer och egen webbplats.
 5. Antal beställningar och omsättning.

BEHÅLLA (Lojalitet)

 1. Människor som har handlat hos dig minst en gång.
 2. Se till att målgruppen fortsätter handla och rekommendera vårt företag.
 3. Minnesvärt innehåll.
 4. E-post, egen webbplats, sms och sociala medier.
 5. Antal återkommande köpare

Kundsegmentering och kundprofil

Vad gör mina kunder på internet?

Skaffa kundkännedom med webbanalys.

 • Vilka är mina besökare?
 • Vad gör de på min webbplats?
 • Hur hamnar besökarna hos mig?
 • Vilka besökare är mest värdefulla?
 • Hur mycket tid behöver besökarna innan de genomför önskad handling?

Indelning av målgruppen i kundsegment

Kundgruppen tillhör ett separat segment om:

 • Gruppens behov kräver olika erbjudanden
 • Gruppen nås via olika distributionskanaler
 • Gruppen kräver en speciell relation
 • Gruppen genererar olika lönsamhet
 • Gruppen är beredd att betala för särskilda aspekter eller delar av erbjudandet

Samt att de:

 • … Är tillräcklig stora
 • … Är stabila
 • … Är identifierbara
 • … kan påverkas

Ge liv åt kundsegmenten

Persona

 • Beskriv verkliga personer, deras bakgrund, mål och värderingar.
 • Använd dina personas för att fundera på vad de eventuellt vill få ut av din webbplats.
 • Vilka känslor drivs kunden av?

Beteenden och trender

Google Trends

 • Ämnen eller sökord kunder använder
 • Vilka är trenderna inom olika segment?
 • Hur många sökningar görs jämför med andra sökbegrepp (Sökvolym)
 • Vilka liknande sökuppdrag finns
 • Vilka regioner är intressanta att utforska

Sökordsplaneraren

Sökordsplaneraren visar dig förslag på ord som människor söker på.

Sök på sökordsplaneraren för att hitta hur du kommer åt den.

Marknadsföringsmix online

 • Personal
 • Produkt = Lösning
 • Pris = Värde
 • Plats = Överallt
 • Påverkan = Kommunikation

Online-exponering

 • Har jag undersökt och gjort en förteckning över vilka mina potentiella kunder är och hur de beter sig online?
 • Har jag en bra webbplats enligt checklistan?
 • Har jag satt upp SMARTa mål för min webbplats?
 • Kan jag mäta resultaten av mina onlineinsatser?